NASI KONTRAHENCI

Projektowanie i usługi w zakresie instalacji sieci sanitarnych

  • - przyłącza i sieci ciepłownicze,
  • - kotły i węzły ciepłownicze,
  • - obiekty kubaturowe - wewnętrzne instalacje sanitarne,
  • - obiekty kubaturowe - sieci i przyłącza zewnętrzne,
  • - remonty obiektów kubaturowych

Współpracujemy z klientami i indywidualnymi pracowniami projektowymi oraz realizujemy zlecenia publiczne

NASZ ZESPÓŁ